CO OFERUJEMY:

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z doradztwem środowiskowym, jak i pomocą w pozyskiwaniu wszelkiego rodzaju zezwoleńdecyzji administracyjnych oraz niezbędnych operatów przeciwpożarowych

Specjalizujemy się głównie w przygotowywaniu różnego rodzaju dokumentacji dotyczących gospodarki odpadami.

 

 

DLACZEGO TO OFERUJEMY:

Obowiązujące prawo reguluje, w jaki sposób powinna być prowadzona gospodarka odpadami zarówno zbieranymi, przetwarzanymi i wytwarzanymi, prywatnych domostwach/osób fizycznych, ale również u istniejących jak i przyszłych przedsiębiorców. Istotnym punktem w procesie inwestycyjnym jest konieczność uzyskanie decyzji środowiskowych dla planowanych inwestycji mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Kolejnym krokiem jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń, w zależności od zakresu działalności na wytwarzanie odpadów, na ich przetwarzanie, odzysk w tym recykling, unieszkodliwianie, na zbieranie odpadów oraz ich transport a od niedawna takze i operaty p-poż  wymagane do wniosków na w/w działalności.

 

 

DLACZEGO MY:

Jesteśmy firmą, która stawia przede wszystkim na tworzenie, 

utrzymanie oraz umacnianie więzi naszymi klientami. 

Naszym celem jest stworzenie relacji partnerskich oraz doradztwo na każdym etapie uzyskiwania wymaganych dokumentów środowiskowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży ochrony środowiska, a także ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji poprzez udział w konferencjach i szkoleniach, klienci otrzymujądokumentację idealnie wkomponowaną w obowiązujące prawo i standardy.

 

 

 

SZCZEGÓŁY OFERTY:

Przygotujemy dla Państwa dokumentacje obejmujące zakres:

- Karty Informacyjne Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami (zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów, zbieranie i przetwarzanie odpadów),

-  wnioski na wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów,

wnioski na wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów.

- instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, operaty przeciwpożarowe.

 

Zapraszamy do kontaktu.

 

© 2021 Odbiór elektroodpadów, elektrośmieci SEGRA Lublin. All rights reserved.